Giá trị cốt lõi

Hướng tới người bệnh

Hoạt động trong lĩnh vực đặc thù là ngành y tế, cụ thể hơn là vật tư y tế, chúng tôi hiểu hơn ai hết “An toàn là sức khỏe”. Những sản phẩm được cải tiến công nghệ, khi xuất ra thị trường phải đạt chất lượng cao nhất. Chúng tôi luôn cố gắng không ngừng để giảm chi phí nhằm duy trì mức giá hợp lý nhất cho người bệnh. Những đơn đặt hàng được phục vụ nhanh chóng và chính xác.

Liêm chính và kiên định

Chúng tôi luôn đề cao giá trị đạo đức, luôn luôn đề cao sự liêm chính trong thái độ làm việc, tạo dựng niềm tin cho đối tác, khách hàng: Cam kết những dịch vụ, sản phẩm trao đến đối tác và khách hàng luôn chính xác và trung thực.

Chúng tôi kiên định trong các mục tiêu đề ra, với mục tiêu cốt yếu trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực vật tư y tế.

Lợi nhuận phải được xuất phát từ lao động và có ích cho cộng đồng

Kinh doanh phải tạo ra lợi nhuận. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của các cổ đông, sự sáng tạo và lao động không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty. Chính những điều đó đã góp phần tạo ra lợi nhuận cho công ty.

Lợi nhuận sẽ được chúng tôi tái thiết đầu tư kỹ thuật công nghệ, phát triển khoa học để đưa ra những sản phẩm ưu việt nhất, mang lại lợi ích cho cộng đồng.