CÔNG TY CP NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B5 - KCN Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 02293777588

Email: info@mpv.vn